Kayalar İnşaat olarak İlkelerimiz

Hızlı ve kaliteli üret, yaşama değer kat.
Doğal dokuyu koru, yaşama saygı göster.
Hizmet sürekliliğini sağla, yaşama destek ol.
Çarpık bina mimarı değil, Çağdaş yaşam mimarı ol.