Kayalar İnşaat olarak Marka Değerleri

Kayalar İnşaat Marka Değerleri, faaliyet gösterdiğimiz sektörde, birlikte çalıştığımız müşterilerimize kattıklarımızla birlikte; koruduklarımız, geliştirdiklerimiz ve yeniden yarattıklarımız aracılığıyla toplumumuza kattığımız değerlerin bütünüdür.

Sahip olduğumuz tüm kaynakları müşterilerimizin ihtiyaçları, beklentileri ve memnuniyetleri doğrultusunda kullanmak.

Projelerimizle şehrin çevresel, tarihsel ve kültürel dokusuna uyum sağlamak.

Yönetici kadromuz, teknik ve idari personelimiz ile çağın mimari gereklerini yerine getirerek, hitap edilen toplum değerlerine uygun yaşam alanları üretmek.

Toplumsal yaşam standartlarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine hizmet etmek.

İleri teknolojiyi, doğru çözüm ortaklarını, kaliteli malzeme kullanımını, titiz mimarlık ve mühendislik hizmetlerini aynı potada eriterek, tüm projelerimize uygulamak.

Sürekli üretkenlik politikamızla yeni istihdam alanları yaratarak, ekonomiye katkıda bulunmak.

Çarpık ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için ‘Kentsel Dönüşüm Projeleri’ne destek vermek.

Gerek doğal afetler gerek asayiş açısından güvenli yaşam alanları inşa etmek.